Internat

Funkcję opiekuńczo - wychowawczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym spełnia Internat. Wychowankowie  uczą się samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, poprawnej organizacji czasu wolnego. Opiekę nad wychowankami sprawuje przyjazna i życzliwa młodzieży kadra pedagogiczna, która zapewnia  wszechstronną i fachową opiekę całodobową od poniedziałku do niedzieli. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych dla każdego ucznia oraz planu opiekuńczo - wychowawczego sporządzonego dla grupy wychowawczej. Wychowawcy starają się stworzyć wychowankom drugi dom, tak, aby w czasie pobytu w placówce mogli oni spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze. Po zajęciach szkolnych jest czas  na naukę, ale również wypoczynek oraz zabawę. Wychowankowie internatu mają zapewniony wszechstronny rozwój zainteresowań.

Lista rzeczy i dokumentów, wymaganych przy zakwaterowaniu wychowanka w internacie:

  • podanie o przyjęcie do internatu
  • PESEL
  • zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i sposobie podawania leków, leki,
  • środki higieny (szampon, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, szczotka do włosów, itp.),
  • bielizna osobista, ubrania (zmiana na tydzień),

Opłaty za internat:

 Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice jedynie ponoszą koszty wyżywienia.