Udział w akcji „Szkoła Pamięta”

Udział w akcji „Szkoła Pamięta”

Wychowankowie naszego Ośrodka brali udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem akcji było uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolność oraz pamięci naszej społeczności. W naszej akcji nasi wychowankowie wraz z wychowawcami uporządkowali opuszczone groby, odwiedzili groby cenionych w naszej społeczności osób, nauczycieli pracujących w naszym Ośrodku oraz zapalili znicz przy pomniku ” Żołnierzy Wyklętych”.

« 1 z 2 »