Ważenie szkolnych plecaków

Ważenie szkolnych plecaków

W naszym Ośrodku odbyło się wielkie ważenie szkolnych plecaków. Sprawdzaliśmy, czy dzieci potrafią właściwie zapakować się do szkoły oraz co noszą w tornistrach.

Zbyt duża waga plecaków może powodować zaburzenia prawidłowego rozwoju kręgosłupa. Na szczęście okazało się, że nasi uczniowie mają świetnie zapakowane plecaki i w żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowej wagi tornistra.