Ogólnopolska akcja pisania „Listów dla Ziemi”

„Ratowniczek pomaga Ci pomagać”
11 maja 2017
Spotkanie Lubelskiej Społeczności PaT „PaTrzmy na siebie sercem”
12 maja 2017

Ogólnopolska akcja pisania „Listów dla Ziemi”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie  został zakwalifikowany do realizacji ogólnopolskiej akcji pisania „Listów dla Ziemi 2017” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. Wydarzenie łączy tematykę niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza i gospodarkę odpadami, a jego celem jest edukacja ekologiczna dzieci
i młodzieży.

Pisanie listów zostało poprzedzone lekcją tematyczną w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej we Włodawie.  Pani Roksana Nowicka z-ca kierownika Zakładu Usług Komunalnych w niezwykle interesujący sposób zapoznała młodych ekologów z procesem segregacji śmieci oraz przybliżyłapojęcia recyklingu. Wychowankowie Ośrodka dowiedzieli się, że zgodnie z obowiązującym prawem, jak też kierując się troską o  ochronę naturalnego środowiska, wszyscy zobowiązani jesteśmy do segregacji śmieci. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których nalezą: baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin).Nie wolno ich wyrzucać do śmieci zmieszanych. Zaliczamy do nich także zużyty sprzęt RTV i AGD tzw. elektroodpady. Nie każdy wie, że można je nieodpłatnie oddać w przyzakładowym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Włodawie. Uczniowie dowiedzieli się także, o szkodliwości palenia śmieci
w przydomowych piecach w sezonie grzewczym.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.  Zdobytą wiedzą wychowankowie Ośrodka będą opisywać
w Listach dla Ziemi, które zostaną przekazane dorosłym: (rodzicom, dziadkom, społeczności lokalnej) po to by zmotywować do wspólnych działań ekologicznych. W ten sposób młodzi aktywiści pod opieką nauczyciela Marty Uźniak poprowadzą ekologiczną akcję edukacyjną.