SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


WYCHOWAWCA p. Katarzyna Smolik

KLASA I

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

RELIGIA

WYCHOWAWCA – p. Edyta Borkowska

KLASA II, III A

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

RELIGIA

WYCHOWAWCA – p. Danuta Drożyńska

KLASA  III B

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE


WYCHOWAWCA – p. Joanna Tkaczuk

KLASA III 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

RELIGIA