Wybory do Samorządu Uczniowskiego

ZAPROSZENIE
10 września 2019
Bądź bezpieczny na drodze
18 września 2019

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

We wtorek 10 września odbyły się wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszego Ośrodka. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącą SU została Milena Litomska, zastępcami zostali Kamil Prabucki, Alicja Kadela.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.