Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Wygrana w Integracyjnym Turnieju w Unihokeja
31 marca 2019
Odebrał odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia
1 kwietnia 2019

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Dnia 14 marca w  Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania.

Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Branżowej.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać dowolnie wybrany wiersz oraz fragment prozy. Jury konkursu oceniało płynność i poprawność czytania, prawidłową dykcję i intonację oraz własną interpretację tekstu.

W kategorii Szkoły Podstawowej I miejsce zajął  Maciej Baj

II miejsce zajął Kamil Romaniuk

III miejsce Tymoteusz Gajos

W kategorii Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Kamil Probucki

II miejsce zajęła Dominika Sawicka

III miejsce Magdalena Krzaczyńska

Wszyscy uczestnicy Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do czytania książek.