Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Przedświąteczna zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiego programu PCK
12 grudnia 2018
Wigilijny wieczór
27 grudnia 2018

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 14.12 br. w Urzędzie Miasta we Włodawie odbył się etap rejonowy XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowany przez Polski Czerwony Krzyż.W tym roku partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska, natomiast partnerem merytorycznym – Koło Naukowe Dietetyków – Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Ogólnopolski konkurs organizowany jest dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Konkurs składa się z czterech etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na etapie rejonowym powołano komisję jury w składzie: Madalena Gryglicka (kierownik biura Oddziału  Rejonowego PCK), Tomasz Orzeszko (członek Zarządu PCK)
i Marta Uźniak (nauczyciel chemii SOSW Włodawa). Uczestnicy Olimpiady mieli możliwość wykazania się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie na etapie rejonowym godnie reprezentowała Weronika Marciocha. Gratulujemy Weronice znaczącej liczby punktów!