Wojewódzki konkurs edukacyjny „Pokoloruj swój Świat”

Lekcja chemii w oczyszczalni ścieków
27 listopada 2018
Szkolny konkurs profilaktyczny „Papieros-fabryka trucizn”
27 listopada 2018

Wojewódzki konkurs edukacyjny „Pokoloruj swój Świat”

Uczniowie klas podstawowych wzięli udział w wojewódzkim konkursie edukacyjnym „Pokoloruj swój Świat”, organizowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach projektu
pt.„Przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego”.

Cele konkursu:

  • angażowanie dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego do czynnej ochrony środowiska,
  • podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
  • rozwijanie wśród dzieci postaw proekologicznych wobec otaczającego środowiska naturalnego oraz zmysłu kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną,

Tematyka konkursu dotyczyła wybranych treści nauczania, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z chemii dla szkół podstawowych. Do każdej pracy plastycznej uczestnicy musieli sporządzić opis, wskazując na rodzaj przedstawionych zanieczyszczeń oraz sposób ich zapobiegania. Przygotowanie prac poprzedzone było cyklem zajęć z edukacji chemicznej i ekologicznej przeprowadzonych pod opieką pani Marty Uźniak.

Uczennice Ośrodka Aleksandra Grajper i Natalia Kowalczyk otrzymały pisemne podziękowania od Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.