Szkolny Konkurs Pięknego Cztania

Bal klas zawodowych
26 lutego 2018
Spotkanie integracyjne dzieci i rodziców biorących udział w projekcie „BIEDRONKOWO” – zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
4 marca 2018

Szkolny Konkurs Pięknego Cztania

Dnia 27.02.2018r. w  Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania.

Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać dowolnie wybrany wiersz oraz fragment prozy.

Jury konkursu oceniało płynność i poprawność czytania, prawidłową dykcję i intonację oraz własną interpretację tekstu.

W kategorii Szkoły Podstawowej I miejsce zajął  Tymoteusz Gajos

II miejsce zajął Maciej Baj

III miejsce zajęła Aleksandra Grajper

W kategorii Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Kamil Probucki

II miejsce zajęła Dominika Sawicka

III miejsce zajął Damian Namczuk

Alicja Kadela

Wszyscy uczestnicy Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do czytania książek.