Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Szkolny Turniej Warcabowy
16 listopada 2017
Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
21 listopada 2017

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 10.30   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odbędzie się XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń  pod hasłem „Wiersze z Lublina Józefa Czechowicza”.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin XVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego

        Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń

              „Wiersze z Lublina Józefa Czechowicza”

 1. Organizator:

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Partyzantów 13, 22 – 200 Włodawa, telefon/fax: 82 5721336

e-mail: sosw1@tlen.pl

     2.Termin i miejsce konkursu:

23 listopada 2017 r. godz. 10.30 – 14.00

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Partyzantów 13 , 22-200 Włodawa.

     3Cele konkursu:

 • tworzenie warunków do prezentowania tekstu literackiego, własnej interpretacji, wyrażania uczuć, przełamywania barier,
 • popularyzacja twórczości Józefa Czechowicza,
 • umożliwienie wzajemnego poznania, nawiązywania młodzieńczych przyjaźni.
 1. Uczestnicy:

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej specjalnej,
 • młodzież z gimnazjum specjalnego,
 • młodzież szkół ponadgimnazjalnych specjalnych,
 • uczniów szkół integracyjnych
 • młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • młodzież z Powiatowych Ośrodków Wsparcia.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na tydzień przed jego rozpoczęciem,
 • w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, tytuł wiersza, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna,
 • każdy uczestnik przygotowuje jeden , dowolnie wybrany utwór Józefa Czechowicza,
 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
 • organizatorzy zapewniają poczęstunek.
 1. Kryteria oceny.
 • znajomość tekstu,
 • własna interpretacja,
 • wrażenia artystyczne.
 1. Jury.
 • przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • pedagog specjalny,
 • nauczyciel polonista.
 1. Nagrody.
 • każdy uczestnik otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową,
 • laureaci pierwszych miejsc i wyróżnień otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • opiekunowie i osoby zaangażowane w organizację konkursu otrzymują stosowne podziękowania.