Ogólnopolska akcja charytatywna „Wyprawka dla żaka”

Piknik Rekreacyjno-Terapeutyczno „ Zabawy w siodle”
18 września 2017
Plener Artystyczny „Ja też potrafię”
25 września 2017

Ogólnopolska akcja charytatywna „Wyprawka dla żaka”

Dnia 15 września  w sklepach Stokrotka odbyła się ogólnopolska zbiórka PCK „Wyprawka dla żaka”  z udziałem członków Szkolnego Koła PCK z Ośrodka. Wolontariusze: Milena, Ala, Dawid, Sylwek, Bartek i Łukasz pod opieką pani Marty Uźniak zbierali pieniądze, które Polski Czerwony Krzyż przeznaczy na zakup wyprawek szkolnych. Trafią one do dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Wolontariat PCK wzmacnia wychowawczą rolę Ośrodka.  Uczniowie kształtują postawy altruistyczne, dzięki czemu są gotowi nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.