Konkurs Wiedzy o Polsce

II Integracyjny Turniej Boccia
18 maja 2017
I Spławikowe Zawody Wędkarskie
7 czerwca 2017

Konkurs Wiedzy o Polsce

„Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska – Polską była!

Aby w Polsce po polsku się myślało!” – ks. kard. Stefan Wyszyński

Dnia 26 maja w Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Polsce. Celem konkursu było przypomnienie uczniom wiedzy o naszym kraju, sprawdzenie posiadanych wiadomości. W czasie wspólnej zabawy uczniowie śpiewali znane piosenki i pieśni patriotyczne.