II Integracyjny Turniej Boccia

Konstytucja 3 Maja
17 maja 2017
Konkurs Wiedzy o Polsce
26 maja 2017

II Integracyjny Turniej Boccia

W dniu 10 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie odbył się II Integracyjny Turniej w Bocci. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „SOSW-Włodawa” działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie. W turnieju brały udział zespoły z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie, Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, Zespołu Szkół nr 4 w Lublinie oraz gospodarze turnieju uczniowie SOSW we Włodawie.
Turniej przyniósł wiele pozytywnych wrażeń, rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie i wzbudzała ogromne emocje. Symbolicznego otwarcia Turnieju poprzez rozegranie pierwszej partii zawodów dokonali przedstawiciele Urzędu Miasta Włodawa i Starostwa Powiatowego z Panem Burmistrzem Wiesławem Muszyńskim oraz Panem Starostą Adamem Panasiukiem na czele. A także p. Joanna Pogonowska i p. Dorota Ostrowska z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie. Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Włodawa oraz Starostwa Powiatowego we Włodawie.
Zwycięzcami II Integracyjnego Turnieju w Bocci zostali uczniowie Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmie, drugie miejsce zajęli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie a trzecie Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie.
W organizacji turnieju pomagali członkowie Koła Wolontariatu z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie.
Z ramienia organizatorów odpowiedzialnymi byli instruktorzy Bocci p. Konrad Zaorski oraz p. Piotr Huczuk.