„Zostawić coś po sobie”

I Mityng pływacki osób niepełnosprawnych
11 kwietnia 2017
„Ratowniczek pomaga Ci pomagać”
11 maja 2017

„Zostawić coś po sobie”

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt.„1000 drzew na minutę”. Wydarzenie organizowane przez Lasy Państwowe pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

Początek wiosny to czas intensywnej pracy dla leśników. Dnia 05.04.2017r. na hasło Nadleśnictwa Sobibór „odnowienia lasu” z pomocą przybyli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie. Edukację ekologiczną rozpoczęto od zajęć merytorycznych
z panią Danutą Korczyńską, która w niezwykle interesujący sposób opowiedziała o gospodarce leśnej oraz zapoznała z zinformatyzowaną częścią siedziby min. sprzętem monitorującym teren Nadleśnictwa. Przeszkolony zespół przystąpił do pracy. Akcja „1000 drzew na minutę” była sporym wyzwaniem dla dzieci. Każdy z uczestników mógł poznać trud zajęć leśnika. Poprzez zaangażowanie uczniów Ośrodka w wykonanie pożytecznej pracy, opiekunowie grupy: Marta Uźniak i ks. Krzysztof Zawadzki-wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie kształtowali postawy odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i ekologię.

Doniosłym elementem było posadzenie drzewka na cześć Patrona Ośrodka ks. Jana Twardowskiego. Warto podkreślić, że dobry duch Ośrodka był wielkim miłośnikiem przyrody, napisał wiersze o 53 drzewach i roślinach leśnych. Młodzież z dumą podziwiała swoją pracę, a za kilkanaście lat na pewno przyjedzie na spacer do własnoręcznie posadzonego lasu. Podsumowaniem dnia była zabawa przy ognisku podczas, której młodzi aktywiści otrzymali szczytny certyfikat od Nadleśniczego Andrzeja Milaniuka. Certyfikat będzie przypominał o potrzebie sadzenia drzew. „Zielone płuca Ziemi” dostarczają niezbędnego do życia tlenu, pochłaniając z atmosfery szkodliwe zanieczyszczenia, dają pokarm, budulec, są naturalnym siedliskiem dla zwierząt. To także idealne miejsce na spacer i odpoczynek, dlatego tak ważna jest ich ochrona.