I Mityng pływacki osób niepełnosprawnych

„Zostawić coś po sobie”
12 kwietnia 2017

I Mityng pływacki osób niepełnosprawnych

5 kwietnia 2017 roku na pływalni MOSiR we Włodawie odbył się I Mityng pływacki osób niepełnosprawnych.

Celem była integracja oraz popularyzacja pływania w środowisku osób niepełnosprawnych. Dodatkową atrakcją był pokaz ratownictwa wodnego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Udział w nim wzięło 32 uczestników: z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” ,Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie, Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie. Organizatorami imprezy byli: Uczniowski Klub Sportowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im . ks. Jan Twardowskiego we Włodawie. Mityng został sfinansowany przez Urząd Miasta Włodawa i Starostwo Powiatowe we Włodawie. Specjalnymi gośćmi imprezy byli: Wicestarosta Adam Panasiuk , Inspektor ds. społecznych, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Włodawa Joanna Pogonowska, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie Elżbieta Kral, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie Irena Dejer. Pomoc przy organizacji zapewniły wolontariuszki z I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki we Włodawie oraz Jerzy Ambrozik i Waldemar Pogonowski.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za pomoc i udział w mityngu.