Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Jak zatrzymać wirusy
3 marca 2020
Z RYCERZEM W PRZEDSZKOLU
3 marca 2020

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Dnia 27 lutego br. w  Ośrodku odbył się III Szkolny Konkurs Pięknego Czytania.

Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Branżowej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać dowolnie wybrany wiersz lub fragment prozy. Jury konkursu oceniało płynność i poprawność czytania, prawidłową dykcję i intonację oraz własną interpretację tekstu.

W kategorii szkoły podstawowej  

I miejsce zajął Tymoteusz Gajos

II miejsce zajął Maciej Baj

III miejsce zajęła Natalia Kowalczyk.

W kategorii  i szkół ponadpodstawowych    

 I miejsce zajął Damian Namczuk

II miejsce zajęła Dominika Sawicka

III miejsce Kamil Probucki

IV miejsce Weronika Kadela                                    

Wszyscy uczestnicy Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku i systematycznego czytania książek.