„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
16 lutego 2020
OFERTA EDUKACYJNA SOSW
24 lutego 2020

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

W naszym Ośrodku w ramach DBI od 10 do 14 lutego przeprowadzono szereg działań dotyczących bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Odbyły się zajęcia tematyczne, pogadanki, filmy edukacyjne. Uczniowie aktywnie włączyli się w przygotowanie plakatów, gazetek ściennych, prezentacji multimedialnej. Zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny w sieci”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 11 lutego. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.