PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „LITERATURA W OCZACH DZIECKA”