Zapraszamy na Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Konkurs plastyczny „Ojczyzna pędzlem malowana”
10 października 2018
Pasowanie na ucznia
29 października 2018

Zapraszamy na Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Dnia 22 listopada 2018r. o godz.10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odbędzie się XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń

pod hasłem „Ojczyzna słowem malowana”

Uczestnicy konkursu przygotowują dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce patriotycznej.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują panie
Joanna Tkaczuk i Danuta Drożyńska.

Zapraszamy do udziału.