Sukces w konkursie „Matematyczny zawrót głowy”

Ogólnopolska akcja sadzenia drzew „1000 drzew na minutę”
15 maja 2018
Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
15 maja 2018

Sukces w konkursie „Matematyczny zawrót głowy”

W dniu 25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej naszego Ośrodka brali udział w konkursie „Matematyczny zawrót głowy”, którego organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu. Nasi uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie matematyki. Rozwiązywali zadania z zakresu rachunku pamięciowego i pisemnego, znaków rzymskich, własności figur płaskich i przestrzennych. Uczniowie pracowali w parach układali domina, tangramy, rozwiązywali krzyżówki i zadania tekstowe. Nasi uczniowie odnieśli sukces zdobywając I miejsce.

Po zakończeniu konkursu uczniowie wraz z opiekunami Aliną Nielipiuk i Danutą Demianiuk  zwiedzili starówkę Zamościa i wybrały się na degustację pizzy.