Rodzice i opiekunowie wychowanków Ośrodka!

Informacja w sprawie pracy Ośrodka podczas ogólnopolskiego strajku nauczycieli od 10 kwietnia 2019 r.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie
informuje, że trwa nadal akcja protestacyjna, jednakże z dniem 10.04.2019 r.
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają wznowione. Będą prowadzone w godzinach 8.00-15.20 w klasach łączonych.
Praca przedszkola w godzinach 8.00-15.00.
Wznowiony zostaje dowóz uczniów do szkół Ośrodka oraz praca kuchni.
Praca internatu zawieszona jest do odwołania.
Na bieżąco będę informowała o zmianach w zaistniałej sytuacji.
Z poważaniem
Irena Dejer
Dyrektor SOSW im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie


Informacja !
Dyrektor SOSW im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie informuje, że egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędzie się w planowanym terminie:
1. Egzamin gimnazjalny : 10-11-12.04.2019 r. godz. 9.00; godz. 11.00
2. Egzamin ósmoklasisty: 15-16-17.04.2019 r. godz. 9.00
Jednocześnie informujemy, że będzie zorganizowany dowóz uczniów do Ośrodka.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
W SPRAWIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU NAUCZYCIELI

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów naszego ośrodka oraz przedszkola
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE
PLANUJE PRZYSTĄPIĆ DO STRAJKU NAUCZYCIELI
OD DNIA 8 KWIETNIA 2019 ROKU


W trakcie referendum strajkowego w Ośrodku 87,1 % biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za strajkiem.
Istnieje zatem realne zagrożenie, że od 8 kwietnia (do odwołania strajku przez organizatora),
nasz Ośrodek nie będzie w stanie spełniać swoich zadań statutowych.
Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. z 2017 r., poz. 649 ze zm.) pod opieką jednego nauczyciela
może pozostawać nie więcej niż (w zależności od niepełnosprawności) do 4, 5, 8,16 uczniów, wychowanków.
Jednocześnie informuję, że w porozumieniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców SOSW, Samorządu Uczniowskiego
i Rady Pedagogicznej wprowadza się w dniu 8 i 9 kwietnia 2019 r. dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Ośrodka.
W czasie trwania akcji strajkowej Ośrodek, w miarę swoich możliwości,
zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godzinach trwania zajęć lekcyjnych.

Dowozy uczniów do Ośrodka oraz praca internatu na czas trwania akcji protestacyjnej zostaje zawieszona do odwołania.
Wobec powyższego, mając na uwadze dobro dzieci i ich bezpieczeństwo apeluję
do Państwa o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie w domu.


Ponadto informuję, że:
W dniach 10,11,12 kwietnia (środa, czwartek, piątek) - odbędzie się
- EGZAMIN GIMNAZJALNY-
w dniach 15,16,17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa)- odbędzie się
- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
DNIA 18,19, 23 KWIETNIA – PRZERWA ŚWIĄTECZNA (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
W CZASIE STRAJKU KORZYSTAMY TYLKO Z WEJŚCIA GłÓWNEGO DO OŚRODKA OD UL. PARTYZANTÓW
O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Włodawie
Irena Dejerbip1
LOGO ZA ŻYCIEM

Nasze aktualności

1 kwietnia 2019

Odebrał odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia

Dnia 27 marca Sylwester Mitrut, wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odebrał brązową odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia. Polskie odznaczenie […]
31 marca 2019

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Dnia 14 marca w  Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Branżowej. […]
31 marca 2019

Wygrana w Integracyjnym Turnieju w Unihokeja

Nasi wychowankowie wzięli udział w IV Integracyjnym Turnieju w Unihokeja w Chełmie. W obu kategoriach:szkoła podstawowa i gimnazjum, nasze drużyny zajęły I miejsca. Dodatkowo Karol Przybyła […]

Nasz patron ks. Jan Twardowski

Urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, w rodzinie Jana i Anieli z Konderskich. Wychowywał się z trzema siostrami, w domu o polskich tradycjach i głębokiej religijności. Lata dziecinne wykształciły w nim gorącą wiarę, umiłowanie literatury, przyrody. Po nauce w szkole podstawowej uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Maturę zdał w roku 1935. W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt.

Dowiedz się więcej

Wydaje nam się nieraz, że jesteśmy samotni wtedy, kiedy odchodzą od nas ludzie.
Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.

Jan Twardowski