ZARZĄDZENIE Nr 11/2021

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy Ośrodka od dnia 12.04.2021 r.

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561 ze zm.)

Do pobrania:

Pełna treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 29 MARCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM ORAZ WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W STRUKTURY OŚRODKA - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 03/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA OD DNIA 25.01.2021 R. - pobierz

 

ZARZĄDZENIE NR 01/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 15 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE PROWADZENIA ZAJĘĆ W TRYBIE STACJONARNYM I ZDALNYM - pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH - pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE WZNOWIENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 4 WE WŁODAWIE W KLASACH I-III ORAZ ZAJĘĆ W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH KLASY I-III - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ I PRACY STACJONARNEJ - pobierz

WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O REALIZACJĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH/SPECJALISTYCZNYCH W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE UCZNIA/DZIECKA Z OSOBĄ PRACUJĄCA NA TERNIE SOSW WE WŁODAWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM I WCZESNEGO WSPOMAGANIA - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 6 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ - pobierz

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ I WPROWADZENIA KSZTAŁCENIA MIESZANEGO — HYBRYDOWEGO  - pobierz

WNIOSEK  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O REALIZACJĘ ZAJĘCIA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE UCZNIA/ DZIECKA Z OSOBĄ PRACUJĄCA NA TERNIE SOSW WE WŁODAWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID–19 pobierz

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE INFORMUJE O ZMIANACH W ZAKRESIE MODUŁU III PROGRAMU "POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI" - pobierz

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI PEDAGOGA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO - pobierz

HARMONOGRAM KONSULTACJI PSYCHOLOGA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TARDOWSKIEGO PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO - pobierz

DYŻURY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO OD 09.10.2020 R. DO 16.10.2020 R. - pobierz

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY COVID-19 AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2020 WARIANT C- NAUCZANIE ZDALNE - pobierz

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE  W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY  COVID-19 AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 1 WRZESNIA 2020 ROKU - pobierz

REGULAMIN ŚWIETLICY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE - pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej - pobierz

REGULAMIN  GRUP WYCHOWAWCZYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19 - pobierz

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA - pobierz

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DOSTĘPU DO TECHNOLOGII CYFROWYCH ORAZ USTALENIA FORMY KONTAKTU Z RODZICEM - pobierz

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW - pobierz

REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  WE WŁODAWIE - pobierz

Podanie o dowóz - pobierz

Karta dowozu - pobierz

liczymy się jpg-001
e-dziennik
rodzice instr.
office 1
office
bip

Nasze aktualności

7 maja 2021

Lekcja chemii z wyróżnieniem w programie Ekoeksperymentarium

W ramach ogólnopolskiego programu Ekoeksperymentarium Ministerstwa Klimatu i Środowiska klasa V b i VII b SP na lekcji chemii pogłębiała  wiedzę o ekologicznych nawykach związanych z oszczędzaniem […]
2 maja 2021

Konstytucja 3 Maja

W dniu 30 kwietnia, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Włodawie uczcili 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pod pomnikiem T. Kościuszki złożyli piękną wiązankę […]
28 kwietnia 2021

Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia przypada  Dzień Ziemi. Tego dnia wszyscy nauczyciele przygotowali wiele atrakcji dla wychowanków Ośrodka, które miały na celu kształtowanie proekologicznych postaw m.in.: ogólnopolska akcja […]
11 kwietnia 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 […]
17 marca 2021

Nagrody w IX wojewódzkim konkursie „Nasz Patron”

Uczennice naszego Ośrodka Alicja Kadela i Anna Trześniak otrzymały nagrody w IX wojewódzkim konkursie dla szkół imienia ks. Jana Twardowskiego pod hasłem „Nasz Patron”,  „Miłość w […]
7 marca 2021

Mistrzowie Ekologii w ogólnopolskim programie Ekoeksperymentarium

Dnia 22.01.2021 r. zaktywizowano członków Koła Edukacji Regionalnej  do udziałuw programie Ekoeksperymentarium pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na zajęciach rozwijano dobre praktyki ekologiczne z wykorzystaniem komputerowej […]
28 lutego 2021

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – POBIERZ PREZENTACJĘ
21 lutego 2021

WYCIECZKA WADOWICE – LUDŹMIERZ – ZAKOPANE

17 lutego 2021

Walentynki dzień miłości i przyjaźni

Z okazji Walentynek Samorząd Uczniowski  zorganizował „Szkolny Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Walentynkową”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie samodzielnie wykonać jedną kartkę walentynkową (technika dowolna), która […]
14 lutego 2021

Bezpieczny Internet

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i […]

Nasz patron ks. Jan Twardowski

Urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, w rodzinie Jana i Anieli z Konderskich. Wychowywał się z trzema siostrami, w domu o polskich tradycjach i głębokiej religijności. Lata dziecinne wykształciły w nim gorącą wiarę, umiłowanie literatury, przyrody. Po nauce w szkole podstawowej uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Maturę zdał w roku 1935. W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt.

Dowiedz się więcej

Wydaje nam się nieraz, że jesteśmy samotni wtedy, kiedy odchodzą od nas ludzie.
Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.

Jan Twardowski