Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie jest placówką publiczną, która kształci dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim
Ośrodek zapewnia całodobowy pobyt w Internacie, dowozy busem szkolnym, wsparcie pedagoga i psychologa, opiekę pielęgniarki, obiady w stołówce szkolnej. Każdy uczeń szkoły realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka. Ośrodek pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje bardzo nowoczesną bazą lokalową, zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno-terapeutycznej. Edukacja wspierana jest nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Do szkół Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rodziców, opiekunów uczniów, zainteresowanych bliższym poznaniem naszej placówki zapraszamy do odwiedzin. Każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak pracujemy, porozmawiać z nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem lub psychologiem.
W jego skład wchodzi:

  • Przedszkole Specjalne
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4
  • Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nasze aktualności

1 marca 2017

Odwiedziny Mikołaja

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
6 grudnia 2016

Odwiedziny Mikołaja

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
24 października 2016

Przedszkolaki – małe strażaki

Duis porttitor vel, eros. Mauris nec adipiscing elit. Nam sed porta eget, neque. Pellentesque fringilla neque quis blandit venenatis.

Nasz patron ks. Jan Twardowski

Urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, w rodzinie Jana i Anieli z Konderskich. Wychowywał się z trzema siostrami, w domu o polskich tradycjach i głębokiej religijności. Lata dziecinne wykształciły w nim gorącą wiarę, umiłowanie literatury, przyrody. Po nauce w szkole podstawowej uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Maturę zdał w roku 1935. W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt.

Dowiedz się więcej

Wydaje nam się nieraz, że jesteśmy samotni wtedy, kiedy odchodzą od nas ludzie.
Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.

Jan Twardowski